UFABET

รวบบทความเกี่ยวกับ UFABET สมัคร ufabet เครดิตฟรี ได้เงินจริง ทางเข้าภาษไทย ดีที่สุด 2021 2022

Adventists สนับสนุนให้เริ่มต้นปีด้วยการสวดมนต์

Adventists สนับสนุนให้เริ่มต้นปีด้วยการสวดมนต์

คริสตจักรเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีสในออสเตรเลียได้กำหนดให้เดือนมกราคมเป็นเวลาอธิษฐานเพื่อการฟื้นฟูจิตวิญญาณ “เราจะอธิษฐานเพื่อคริสตจักรของเรา สมาชิกของเรา โรงเรียนของเรา ชุมชนของเรา ครูและศิษยาภิบาลของเรา อาสาสมัครของเรา” Jorge Munoz ประธานการประชุมสหภาพออสเตรเลีย (AUC) กล่าว “เราจะสวดอ้อนวอนขอให้ดำเนินชีวิตอย่างใกล้ชิดกับพระเจ้า ขอสติปัญญาและความกล้าหาญ ขณะที่พระเจ้ายังคงเปิดโอกาสให้เราปฏิบัติศาสนกิจต่อผู้อื่นและต่อชุมชนของเรา”...

Continue reading...