ตลอดหลายยุคหลายสมัย พระเจ้าทรงมีประชากรของพระองค์ สุดอลังการ 11 ธ.คพระธรรมฮีบรูบทหนึ่ง

ตลอดหลายยุคหลายสมัย พระเจ้าทรงมีประชากรของพระองค์ สุดอลังการ 11 ธ.คพระธรรมฮีบรูบทหนึ่ง

กล่าวถึงผู้คนที่ซื่อสัตย์อย่างน่าอัศจรรย์ของพระเจ้าแม้ว่าจะเผชิญกับความท้าทายก็ตาม ฮีบรู 11 ข้อ 30 ถึง 40 แบ่งปันเรื่องราวของคนของพระเจ้าที่มีชัยชนะโดยความเชื่อในพระเจ้า ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นในคนของพระองค์ตราบจนสิ้นกาลเวลา ข้อ 32 แบ่งปันชื่อของผู้รับใช้ที่กล้าหาญของพระผู้เป็นเจ้าเพียงไม่กี่คน: กิเดียน บาราค แซมซั่น เยฟธาห์ ดาวิด ซามูเอล และผู้เผยพระวจนะ ข้อ 33 ถึง 37 กล่าวว่าพวกเขา 

“โดยความเชื่อทำให้อาณาจักรต่างๆ พ่ายแพ้, ทำความชอบธรรม,

 ได้รับคำสัญญา, ปิดปากราชสีห์, ดับความรุนแรงของไฟ, รอดพ้นคมดาบ, จากความอ่อนแอถูกทำให้แข็งแกร่ง, กลายเป็นผู้กล้าหาญในการสู้รบ, หันไปขับไล่กองทัพของมนุษย์ต่างดาว ผู้หญิงได้รับความตายของพวกเขาฟื้นคืนชีพอีกครั้ง บางคนถูกทรมาน ไม่ยอมรับการปลดปล่อย เพื่อพวกเขาจะได้รับการฟื้นคืนชีพที่ดีกว่า ยังมีคนอื่นๆ ถูกทดลองด้วยการเยาะเย้ยและการเฆี่ยนตี ใช่แล้ว โซ่ตรวนและการจำคุก พวกเขาถูกขว้างด้วยหิน ถูกเลื่อยเป็นสองท่อน ถูกล่อลวง ถูกสังหารด้วยดาบ เขาสวมหนังแกะและหนังแพะพเนจร สิ้นเนื้อประดาตัว ถูกทรมาน ถูกทรมาน” คนเหล่านี้คือคนของพระเจ้า คนกล้าหาญ คนที่ซื่อสัตย์ และพระเจ้าทรงเรียกให้เราเป็นคนเดียวกันโดยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ ซึ่งคนสมัยก่อนยืนหยัดอย่างมั่นคงในความจริง โดยพึ่งพาเท่านั้น เกี่ยวกับพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ พวกเขาเป็นคนของพระเจ้า ที่​จริง ข้อ​ถัด​ไป​บอก​ว่า​พวก​เขา​พิเศษ​เพียง​ไร. ข้อ 38-40 กล่าวว่า “ผู้ที่โลกนี้ไม่คู่ควร พวกเขาพเนจรไปในถิ่นทุรกันดารและภูเขา ในถ้ำและถ้ำของโลก ทั้งหมดนี้ได้รับคำพยานที่ดีโดยความเชื่อ แต่ไม่ได้รับคำสัญญา พระเจ้าได้จัดเตรียมสิ่งที่ดีกว่าให้กับเรา เพื่อมิให้สิ่งเหล่านั้นสมบูรณ์แบบแยกจากเรา 

พระเจ้าจะทรงมีประชาชน ประชาชนในยุคสุดท้ายที่จะไม่ยอมให้มีสิ่งใดมารบกวนความสนใจของพวกเขาจากภารกิจสุดท้ายของการแบ่งปันข่าวสารอันทรงพลังของทูตสวรรค์ทั้งสามองค์ในวิวรณ์ 14

ในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา โลกและสังคมแห่งนี้ตกอยู่ในความสับสนและระส่ำระสาย มันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับผู้คนมากมาย การระบาดใหญ่ของโควิด-19 นำมาซึ่งความหายนะทางร่างกายและความสับสนอย่างมากต่อวิถีชีวิต “ปกติ” ของเรา หลายคนเสียชีวิต โลกได้รับผลกระทบอย่างมากจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย ส่งผลให้เกิดความวุ่นวายทางการเงินและการสูญเสียการจ้างงาน ความตึงเครียดด้านเชื้อชาติและความสัมพันธ์ของมนุษย์ทำให้โครงสร้างของสังคมตึงเครียดและท้าทายให้ผู้คนแสดงความเคารพและให้เกียรติแบบคริสเตียนต่อบุตรและธิดาของพระผู้เป็นเจ้า ไม่ว่าพวกเขาจะมาจากไหนหรือมีภูมิหลังทางการศึกษาหรือเศรษฐกิจสังคมเป็นอย่างไร ภัยพิบัติทางธรรมชาติได้สร้างความหายนะให้กับภูมิภาค ประเทศ และชุมชน ดูเหมือนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้วยรากฐานของพระคัมภีร์และ

บรรทัดฐานของคริสเตียนที่ถูกโยนทิ้งไปในสายลม 

ปีศาจโจมตีการแต่งงานตามพระคัมภีร์และบ้านตามที่ระบุไว้ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ และการโจมตีของมันจะรุนแรงขึ้นมากในวันสะบาโตวันที่เจ็ด เสรีภาพทางศาสนาและเสรีภาพแห่งมโนธรรมของเราจะตกอยู่ในอันตรายทั่วโลกนี้ เรากำลังเผชิญกับจุดจบของเวลา ไม่ โรคระบาดไม่ใช่จุดจบของโลก แต่เรากำลังใกล้เข้ามามาก ปัจจุบันนี้คือโลกที่เราอาศัยอยู่ เป็นโลกที่พระเจ้ามีผู้คนที่จะชี้ให้คนอื่นเห็นพระองค์เดียวที่สามารถให้ความมั่นคง ความเข้าใจ ความหวัง และการเปลี่ยนใจที่สมบูรณ์เพื่อให้การกระทำของเราต่อกันและกันจะเป็นไป พยานที่ชี้นำจากสวรรค์ว่าเราเป็นประชากรของพระเจ้าอย่างแท้จริง เสรีภาพทางศาสนาและเสรีภาพแห่งมโนธรรมของเราจะตกอยู่ในอันตรายทั่วโลกนี้ เรากำลังเผชิญกับจุดจบของเวลา ไม่ โรคระบาดไม่ใช่จุดจบของโลก แต่เรากำลังใกล้เข้ามามาก ปัจจุบันนี้คือโลกที่เราอาศัยอยู่ เป็นโลกที่พระเจ้ามีคนที่จะชี้ให้คนอื่นเห็นพระองค์เดียวที่สามารถให้ความมั่นคง ความเข้าใจ ความหวัง และการเปลี่ยนใจที่สมบูรณ์เพื่อให้การกระทำของเราต่อกันและกันจะเป็นไป พยานที่ชี้นำจากสวรรค์ว่าเราเป็นประชากรของพระเจ้าอย่างแท้จริง เสรีภาพทางศาสนาและเสรีภาพแห่งมโนธรรมของเราจะตกอยู่ในอันตรายทั่วโลกนี้ เรากำลังเผชิญกับจุดจบของเวลา ไม่ โรคระบาดไม่ใช่จุดจบของโลก แต่เรากำลังใกล้เข้ามามาก ปัจจุบันนี้คือโลกที่เราอาศัยอยู่ เป็นโลกที่พระเจ้ามีผู้คนที่จะชี้ให้คนอื่นเห็นพระองค์เดียวที่สามารถให้ความมั่นคง ความเข้าใจ ความหวัง และการเปลี่ยนใจที่สมบูรณ์เพื่อให้การกระทำของเราต่อกันและกันจะเป็นไป พยานที่ชี้นำจากสวรรค์ว่าเราเป็นประชากรของพระเจ้าอย่างแท้จริง

credit: oldladytitties.com nsyncwebguide.com free-twitter-backs.com PersonalTouchWebsites.com horotwitz.com invertercarepayyannur.com looterproductions.com jupiterwebcasts.com ParisWebJob.com QuestWebStudio.com