เมื่อคืนก่อนในการประชุม เรามีอดีตเสนาธิการเพนตากอนคนหนึ่งอยู่กับเรา

เมื่อคืนก่อนในการประชุม เรามีอดีตเสนาธิการเพนตากอนคนหนึ่งอยู่กับเรา

เรามีหนึ่งในผู้ตัดสินชั้นนำของพื้นที่นี้อยู่กับเราเมื่อคืนนี้ เรามีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์คนหนึ่งของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอยู่ด้วยเมื่อคืนนี้ พวกเขามาหาข่าวสารแห่งความหวังในพระคริสต์ เมื่อเราหมกมุ่นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงคริสตจักรและเราสูญเสียวิสัยทัศน์ในการไปถึงโลก ฉันรู้สึกกระวนกระวายใจ พวกนอกรีตมีแนวโน้มที่จะสร้างบุคคลที่ไม่ค่อยสนใจในการเข้าถึงโลก และพวกเขาหมกมุ่นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงคริสตจักร ในบางครั้ง พวกเขามีความละเอียดอ่อนและทำงานเพื่อบ่อนทำลายความเชื่อมั่นในความสมบูรณ์

ของข่าวสารของมิชชั่นและองค์กรของคริสตจักร 

ลมแห่งธรรมทั้งหลายจะพัดไป พายุฝุ่นแห่งความสงสัย สายลมที่เต็มไปด้วยโรคระบาดแห่งความนอกรีต สายลมอันร้อนแรงแห่งความคลั่งไคล้ ตอนนี้ความคลั่งไคล้มักจะขึ้นอยู่กับประเภทของศาสนาที่เน้นความรู้สึกเหนือพระวจนะของพระเจ้า สำหรับคนรุ่นที่มักจะเข้าใจพระวจนะอย่างผิวเผินมาก ไปจนถึงคนรุ่นผู้ใหญ่และเยาวชนที่นับถือศาสนามิชชั่นซึ่งต้องการรูปแบบของศาสนาแบบทันทีทันใด ผู้ซึ่งถูกขังอยู่ในลัทธิเลาดีเชียน มารร้ายจะสลัดความรู้สึกดีๆ อารมณ์ รูปแบบของศาสนาที่มีสัญญาณและสิ่งมหัศจรรย์ภายในโบสถ์มิชชั่นที่กวาดผู้คนออกจากเท้าด้วยการตอบสนองทางอารมณ์ต่อศาสนา ตอนนี้หมายสำคัญและการอัศจรรย์จะกลายเป็นแก่นแท้ของศรัทธาสำหรับบางคน ปาฏิหาริย์จะกลายเป็นผลรวมของประสบการณ์ทางศาสนาของพวกเขาและเป็นสัญลักษณ์แห่งความโปรดปรานของพระเจ้า มารร้ายจะใช้หมายสำคัญ การอัศจรรย์ และการอัศจรรย์อย่างทรงพลัง 

แม้ว่าการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นโดยการเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในรัชสมัยหลัง ปาฏิหาริย์ไม่เคยสร้างความจริง – เป็นเพียงการยืนยันสิ่งที่พระเจ้าทรงเปิดเผยแล้วเท่านั้น ดังนั้น เมื่อมีใครมาแทนที่ปาฏิหาริย์…ตอนนี้ บางคนบอกว่า แน่นอน พระคัมภีร์กล่าวว่า…ตอนนี้ สังเกตในตอนที่น่าสนใจ วิวรณ์ บทที่ 16 สิ่งที่จะทำให้โลกยอมรับการรวมเป็นหนึ่งสุดท้ายของคริสตจักรและรัฐ วิวรณ์บทที่ 16 และเรากำลังดูวิวรณ์ 16:14 เป็นต้นไป มันกล่าวว่า “พวกเขาเป็นวิญญาณของปีศาจหรือปีศาจที่ทำปาฏิหาริย์ที่ออกไปหากษัตริย์ของโลกและเพื่อการต่อสู้ในวันอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ” ในช่วงเวลาแห่งหายนะทางเศรษฐกิจ ในช่วงเวลาแห่งความไม่มั่นคงทางการเมือง ในช่วงเวลาแห่งภัยพิบัติทางธรรมชาติ คริสตจักรและรัฐจะรวมเป็นหนึ่งเดียวตามคำพยากรณ์ของวิวรณ์ และในขณะที่พวกเขาทำ ปีศาจลุกขึ้นมาทำการอัศจรรย์สำหรับคนรุ่นหนึ่งซึ่งได้ละทิ้งพันธนาการแห่งพระวจนะของพระเจ้า ดังนั้นจึงมีเขียนไว้ว่า “ไม่มีผู้ที่เคยต่อสู้ เว้นแต่ผู้ที่เสริมสร้างจิตใจของตนด้วยคำสอนในพระคัมภีร์จะยืนหยัดในวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ครั้งสุดท้าย” 

ตอนนี้ฉันเคยคิดและเทศนาเสมอว่าการเคลื่อนไหวทางอารมณ์ที่ดึงดูด

ใจของปาฏิหาริย์จะทำให้ศาสนาคริสต์ผู้เผยแพร่ศาสนาหลุดพ้นจากเท้า แต่ปล่อยให้ Adventists ไม่ถูกแตะต้อง จนกระทั่งฉันได้อ่านข้อความที่น่าหนักใจมากใน Second Selected Messages หน้า 53 ข้อความนี้ประกอบด้วยการอ่านและการไตร่ตรองอย่างมาก “ฉากอันน่าอัศจรรย์ที่ซาตานจะเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า พระวจนะของพระเจ้าประกาศว่าซาตานจะทำปาฏิหาริย์ มันจะทำให้ผู้คนเจ็บป่วย จากนั้นจู่ ๆ ก็จะดึงพลังของซาตานออกจากพวกเขา จากนั้นพวกเขาจะถือว่าหายเป็นปกติ” ตอนนี้ประโยคต่อไปนี้เป็นปัญหาหนักใจ “ผลงานการรักษาที่ชัดเจนเหล่านี้จะนำผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายเซเว่นเดย์มาทดสอบ” “ผลงานการรักษาที่ชัดเจนเหล่านี้จะนำผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายเซเว่นเดย์มาทดสอบ” 

เป็นไปได้ไหมว่าเรากำลังศึกษาคนรุ่น Adventists ซึ่งเป็นนักเรียนที่ตื้นเขินและผิวเผินของพระวจนะ แต่ในใจของพวกเขากำลังมองหาอะไรมากกว่านี้? มารจะมาพร้อมกับศาสนาที่ให้ความรู้สึกดี ทำให้พวกเขายอมรับพระคริสต์ผู้ลึกลับโดยปราศจากเนื้อหาในพระวจนะของพระเจ้า และด้วยเหตุนี้ ในบริบทของความเข้าใจผิดของการเปิดเผยพระคัมภีร์และพระคริสต์คือใคร การยอมรับพระคริสต์ผู้ลึกลับองค์นี้ พระคริสต์องค์นี้ไม่มีแก่นสารใดๆ ปราศจากพระวจนะ เป็นไปได้ไหมว่าจากนั้นมารจะเริ่มทำงานความรู้สึกทางอารมณ์ …กล้าพูดมั้ย? ไม่กล้าบอก? … ผ่านดนตรีพลังสูงที่บรรเลงตามอารมณ์ของมนุษย์ในประสบการณ์ทางศาสนาเพียงผิวเผิน? และในบริบทนั้นเป็นไปได้ไหมที่เขาจะเริ่มทำการอัศจรรย์? และคะแนนของ Adventists

หากเรามีความรับผิดชอบใดๆ ในฐานะผู้นำ นั่นคือการยึดคนของเราไว้ในพระวจนะของพระเจ้า หากเรามีความรับผิดชอบใด ๆ ก็คือการนำคนของเราไปสู่ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในพระคำ เพื่อให้จิตใจของพวกเขาเต็มไปด้วยพระคำที่มีชีวิต ความคลั่งไคล้เริ่มต้นด้วยการแทนที่ความคิดเห็นของมนุษย์และความรู้สึกของมนุษย์ที่มีต่อพระวจนะ เลิกศึกษาพระวจนะของพระเจ้า โดยเน้นที่ประสบการณ์มากกว่าความจริง 

โปรดสังเกตอีกครั้ง นี่คือ Review and Herald ฉบับวันที่ 24 มกราคม 1893 “เมื่อศัตรูเห็นพระเจ้ากำลังอวยพรผู้คนของพระองค์ …” วันนี้พระเจ้าทรงอวยพรผู้คนของพระองค์หรือไม่? ฉันสรรเสริญพระเจ้าสำหรับการฟื้นฟูที่แท้จริงที่กำลังเกิดขึ้น ฉันสรรเสริญพระเจ้าสำหรับโปรแกรมและความคิดริเริ่มต่างๆ เช่น เชื่อผู้เผยพระวจนะของพระองค์ ข้าพเจ้าสรรเสริญพระเจ้าสำหรับนักแอดเวนติสต์นับหมื่นนับล้านที่กำลังศึกษาพระคำ ข้าพเจ้าไม่ได้หมายความถึงการสร้างภาพเชิงลบของคริสตจักรแต่อย่างใด คริสตจักรนี้เป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ มี Adventists ที่ซื่อสัตย์หลายล้านคนที่กำลังศึกษาพระคำและดื่มด่ำกับความคิดของพวกเขาด้วยพระคำ ความกังวลของฉันในเช้าวันนี้ผ่านสายตาของคำพยากรณ์ คือสมาชิกจำนวนมากของเราที่มีประสบการณ์เพียงผิวเผินกับพระเจ้า และความรับผิดชอบที่เราต้องยึดพวกเขาไว้ในพระคำเพื่อยืนหยัดกับวิกฤตที่กำลังจะมาถึง 

credit : alliancerecordscopenhagen.com albuterol1s1.com antipastiscooterclub.com libertyandgracerts.com dessertnoir.com sagebrushcantinaculvercity.com xogingersnapps.com sangbackyeo.com mylevitraguidepricer.com doverunitedsoccer.com